Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring Website Altena Incasso B.V.

Altena Incasso respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, van haar cliënten en relaties. Persoonsgegevens die via deze website (of via andere kanalen) worden verzameld, worden door Altena Incasso alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u ons contactformulier heeft ingevuld. De door u verstrekte gegevens worden door Altena Incasso vertrouwelijk behandeld. Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doel van de verwerking
Altena Incasso verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomst ter zake van juridische dienstverlening, incasso van vorderingen van haar relaties en het beheren van de daaruit voortvloeiende (klant)relaties. Altena Incasso verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die beschreven zijn in deze privacyverklaring, tenzij Altena Incasso hiervoor van tevoren toestemming heeft gekregen van u. De door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onze medewerkers zijn allemaal verplicht om de vertrouwelijkheid van de door u
verstrekte persoonsgegevens te respecteren.

Bezoekersinformatie en cookies.
Altena Incasso maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van deze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Noodzakelijke cookies waarmee de website beter functioneert.
  • Statistische cookies het analyseren van het gebruik van de website om de website daarmee te kunnen verbeteren;

De door Altena Incasso verzamelde gegevens worden door Altena Incasso alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Bewaartermijn
Altena Incasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden van de verwerking te realiseren. Altena Incasso verwerkt de gegevens alleen in Nederland. De gegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven of organisaties
in derde landen.

Recht op inzage, correctie, overdragen of verwijderen
Als u aan Altena Incasso persoonsgegevens heeft verstrekt via de website van Altena Incasso of via een ander kanaal, dan heeft u het recht om deze gegevens bij Altena Incasso op te vragen en in te zien. Kloppen de gegevens niet (meer)? Dan wijzigen we de gegevens graag voor u. Wenst u dat wij de gegevens aan u overdragen of wil u dat wij uw persoonsgegevens in het geheel verwijderen? Dat kan uiteraard ook. Stuur in alle gevallen een email met uw verzoek naar info@altena-incasso.nl zodat wij met uw verzoek aan de slag kunnen. Altena Incasso streeft ernaar om uw verzoek binnen 1 week na ontvangst in behandeling te nemen.

Wijzigen
Altena Incasso behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Altena Incasso. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarop middels een link naar de website van Altena-Incasso gelinkt wordt. Raadpleeg de website van de derde voor de privacyverklaring die op die website van toepassing is.

Vragen?
Heeft u vragen over ons privacybeleid of over uw privacy? Neem dan gerust contact met ons op via
info@altena-incasso.nl of via 0183-724901.